Realizace energeticky úsporných opatření v areálu VH Traťovky Brno → decentralizace kotelny, výměna střešních světlíků, zateplení střech a stěn, výměna okenních a dveřních výplní

Původní stav

Realizace stavebních úprav

Nový stav areálu

Stavba haly Entesit Brno

Kompletní rekonstrukce Křenovice u Kroměříže

Stavba RD v náročném terénu se zabezpečením sousedního domu Brno

Bytový dům Měrovice nad Hanou

Rekonstrukce rodinného domu z dotačního programu

Rekonstrukce rodinného domu z dotačního programu

Rekonstrukce rodinného domu z dotačního programu

Realizace Nebovidy

Kompletní rekonstrukce v Křenovicích u Kroměříže

Rekonstrukce rodinného domu z dotačního programu